Cotra d.o.o. - sve za struju - elektro instalacijski materijal i inženjering

SVJETLOVODNI KABELI


category-10015550
  

Proizvoda po strani
Sortiranje
 
Šifra: 24979 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y  4 niti (1x4) E9/125 1,5kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 4 niti (1x4) E9/125 1,5kN

Svjetlovodni (optički) kabel za vanjsku primjenu s 4 vlakna, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN i WAN sustavima, pristupne linije za telekomunikacije, za priključne vodove zgrada i kuća. Pogodan za ugradnju u kanale, police, cijevi. Može se polagati direktno u zemlju s odgovarajućom pješčanom podlogom. Materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev: ispunjena gelom
3. Nosivi element i zaštita od glodavaca: staklene ili aramidne niti, ispunjen prostor oko cijevi
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka
5. Plašt: UV-otporan plašt od PE/HDPE

Broj staklenih vlakna: 4
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 2000 N
Otpornost na torziju: 5 ± 1 okreta

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +60 °C

Vanjski promjer [mm]: 6,5
Masa kabela [kg/km]: 40
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
0,96 EUR / m
Šifra: 46503 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y  8 niti (1x8) E9/125 1,5 kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 8 niti (1x8) E9/125 1,5 kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 8 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima, oko nosivog elementa su použene labave cijevi i prema potrebi pseudoelementi
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5. Element za popunjavanje
6. Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
7. Uzica za paranje plašta
8. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 8
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 1500 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 3 ciklusa, 50 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 8
Masa kabela [kg/km]: 55
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
0,99 EUR / m
Šifra: 26384 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 12 niti (3x4) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 12 niti (3x4) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 12 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima, oko nosivog elementa su použene labave cijevi i prema potrebi pseudoelementi
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 12
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 9
Masa kabela [kg/km]: 70
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
1,13 EUR / m
Šifra: 32788 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 24 niti (6x4) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 24 niti (6x4) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 24 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 24
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 9,3
Masa kabela [kg/km]: 70
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
1,23 EUR / m
Šifra: 25751 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 48 niti (4x12) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 48 niti (4x12) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 48 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima, oko nosivog elementa su použene labave cijevi i prema potrebi pseudoelementi
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5. Element za popunjavanje
6 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
7. Uzica za paranje plašta
8. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 48 (4x12)
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 3 ciklusa, 50 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 10
Masa kabela [kg/km]: 80
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
1,86 EUR / m
Šifra: 34312 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 48 niti (6x8) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 48 niti (6x8) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 48 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 48
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 10
Masa kabela [kg/km]: 80
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
Cijena na upit

Šifra: 27981 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 72 niti (6x12) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 72 niti (6x12) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima sa 72 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5. Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 72
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 11
Masa kabela [kg/km]: 110
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
Cijena na upit

Šifra: 35321 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 96 niti (8x12) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 96 niti (8x12) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 96 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 96
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 11
Masa kabela [kg/km]: 110
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
2,89 EUR / m
Šifra: 35320 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL A-DQ(ZN)B2Y 144 niti (12x12) E9/125 3kN

KABEL A-DQ(ZN)B2Y 144 niti (12x12) E9/125 3kN

Svjetlovodni (optički) kabel s použenim labavim cijevima s 144 vlakna, za vanjsku primjenu, single mode, vodonepropusan i UV-otporan

Tip: KABEL A-DQ(ZN)B2Y
Primjena: u LAN, MAN i telekomunikacijskim sustavima. Predviđen je za vanjsku primjenu, vodootporan i otporan na UV-zračenje. Staklene niti daju mu otpornost na vlačna istezanja, a materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca. Može se polagati direktno u zemlju.

A - kabel za vanjsku upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni rasteretni element sa zaštitom od glodavaca
2Y - PE (polietilenski) plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: s obojanom primarnom zaštitom
2. Labava cijev (loose tube): ispunjena gelom, vlakna su u njoj labavo postavljena
3. Centralni nosivi element: plastika ojačana staklenim ili aramidnim vlaknima
4. Vodonepropusni element: uzdužna bubriva traka oko centralnog elementa i oko jezgre kabela
5 Vanjski nosivi element i zaštita od glodavaca
6. Uzica za paranje plašta
7. Plašt: UV-otporan plašt od HDPE

Broj staklenih vlakna: 144
Boja plašta: crna
Maksimalna vlačna čvrstoća: 3000 N
Otpornost na torziju: ± 180°, 5 ciklusa, 400 N

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -15 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Vanjski promjer [mm]: 13,5
Masa kabela [kg/km]: 160
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
4,20 EUR / m
Šifra: 26383 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL U-DQ(ZN)BH  4G50/125
 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 4 OM2B BL

KABEL U-DQ(ZN)BH 4G50/125 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 4 OM2B BL

Svjetlovodni (optički) kabel univerzalni s 4 vlakna, multimode, vatrootporan, vodonepropusan, UV-otporan

Tip: U-DQ(ZN)BH  4G50/125
Primjena: u LAN i WAN sustavima, pristupne linije za telekomunikacije, za priključne vodove zgrada i kuća. Sa FireBur® LSHF omotačem, ovaj kabel je idealan za mješovitu unutarnju i vanjsku instalaciju. Jednako je pogodan za ugradnju u kanale, police i cijevi. Materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca.

U - kabel za univerzalnu (unutarnju i vanjsku) upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni nosivi element sa zaštitom od glodavaca
H - bezhalogeni plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: 2-24 vlakna (s obojanom primarnom zaštitom)
2. Labava cijev: ispunjena gelom, promjer Ø 2,8 mm
3. Nosivi element: "vodonepropusni "E-Glass fibre" elementi
4. Plašt: "FireBur" LSHF vatrootporan, vodonepropusan i UV-otporan plašt debljine 1 mm

Broj staklenih vlakna: 4
Boja plašta: plava (opcionalno crna)
Maksimalna vlačna čvrstoća: 2000 N
Otpornost na torziju: 5 ± 1 okreta / 1 m

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -30 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +60 °C (bez vibracija)

Standard: ISO 11801-1, EN 50173-1:2011, IEC 60794-1, EN 50575

Vanjski promjer [mm]: 5,8
Masa kabela [kg/km]: 33,6
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
0,78 EUR / m
Šifra: 24502 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL U-DQ(ZN)BH  8G50/125
 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 8 OM2B BL

KABEL U-DQ(ZN)BH 8G50/125 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 8 OM2B BL


Svjetlovodni (optički) kabel univerzalni s 8 vlakna, multimode, vatrootporan, vodonepropusan, UV-otporan

Tip: U-DQ(ZN)BH  8G50/125
Primjena: u LAN i WAN sustavima, pristupne linije za telekomunikacije, za priključne vodove zgrada i kuća. Sa FireBur® LSHF omotačem, ovaj kabel je idealan za mješovitu unutarnju i vanjsku instalaciju. Jednako je pogodan za ugradnju u kanale, police i cijevi. Materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca.

U - kabel za univerzalnu (unutarnju i vanjsku) upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni nosivi element sa zaštitom od glodavaca
H - bezhalogeni plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: 2-24 vlakna (s obojanom primarnom zaštitom)
2. Labava cijev: ispunjena gelom, promjer Ø 2,8 mm
3. Nosivi element: "vodonepropusni "E-Glass fibre" elementi
4. Plašt: "FireBur" LSHF vatrootporan, vodonepropusan i UV-otporan plašt debljine 1 mm

Broj staklenih vlakna: 8
Boja plašta: plava (opcionalno crna)
Maksimalna vlačna čvrstoća: 2000 N
Otpornost na torziju: 5 ± 1 okreta / 1 m

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -30 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +60 °C (bez vibracija)

Standard: ISO 11801-1, EN 50173-1:2011, IEC 60794-1, EN 50575

Vanjski promjer [mm]: 5,8
Masa kabela [kg/km]: 33,6
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
1,11 EUR / m
Šifra: 23877 / SVJETLOVODNI KABELI
item-image-KABEL U-DQ(ZN)BH 12G50/125
 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 12 OM2B BL

KABEL U-DQ(ZN)BH 12G50/125 UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 12 OM2B BL

Svjetlovodni (optički) kabel univerzalni s 12 vlakna, multimode, vatrootporan, vodonepropusan, UV-otporan

Tip: U-DQ(ZN)BH 12G50/125
Primjena: u LAN i WAN sustavima, pristupne linije za telekomunikacije, za priključne vodove zgrada i kuća. Sa FireBur® LSHF omotačem, ovaj kabel je idealan za mješovitu unutarnju i vanjsku instalaciju. Jednako je pogodan za ugradnju u kanale, police i cijevi. Materijal kabela pruža zaštitu od glodavaca.

U - kabel za univerzalnu (unutarnju i vanjsku) upotrebu
D - labava cijev punjena gelom (loose tube)
Q - uzdužni vodonepropusni bubreći element
(ZN)B - nemetalni nosivi element sa zaštitom od glodavaca
H - bezhalogeni plašt

Konstrukcija:
1. Vlakna: 2-24 vlakna (s obojanom primarnom zaštitom)
2. Labava cijev: ispunjena gelom, promjer Ø 2,8 mm
3. Nosivi element: "vodonepropusni "E-Glass fibre" elementi
4. Plašt: "FireBur" LSHF vatrootporan, vodonepropusan i UV-otporan plašt debljine 1 mm

Broj staklenih vlakna: 12
Boja plašta: plava (opcionalno crna)
Maksimalna vlačna čvrstoća: 2000 N
Otpornost na torziju: 5 ± 1 okreta / 1 m

Temperaturno područje [°C]:
- pri instalaciji od -30 °C do +40 °C
- radna temperatura od -30 °C do +60 °C (bez vibracija)

Standard: ISO 11801-1, EN 50173-1:2011, IEC 60794-1, EN 50575

Vanjski promjer [mm]: 5,8
Masa kabela [kg/km]: 33,6
Pakiranje: bubanj

prikaži više...
MPC:  
1,44 EUR / m